apkkeuring

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

apk keuring onderhoud


apkkeuring

Als een auto is gekeurd ontvangt de eigenaar een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van de auto. Het keuringsrapport (van een goedgekeurde auto) moet men bij zich hebben in de auto. De politie kan er om vragen, geen geldige APK levert in NL een boete op van 75 euro. Op het keuringsrapport worden niet alleen reparatie- en afkeurpunten aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van de auto leiden maar wel binnen afzienbare tijd gerepareerd moeten worden. In theorie is de keurmeester onafhankelijk, maar in de praktijk is hij dit meestal niet omdat hij doorgaans in loondienst is bij de garage die de APK uitvoert. Omdat de APK garages meestal ook de reparaties uitvoeren die voortvloeien uit afkeur en daar dus omzet/inkomen uit hebben, heeft de garage belang bij afkeur en is er dus sprake van belangenverstrengeling. In de praktijk wordt dan ook zelden een keuringsrapport afgegeven bij afkeur, meestal krijgt de eigenaar eerst te horen welke reparaties uitgevoerd moeten worden, waarna een APK met goedkeuring volgt. APK's kunnen ook worden uitgevoerd bij instanties die geen reparaties doen, zoals keuringsstations van de RDW. Dit waarborgt meer de onafhankelijkheid van de keurmeester.

Door garage i.s.m apkkeuring.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 6 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?